2023

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2023 (lisatakse 2024)

Vandeaudiitori aruanne 2023 (lisatakse 2024)

Nõukogu aruanne 2023. a majandusaasta kohta (lisatakse 2024)

Vahearuanne I kvartal 2023

Vahearuanne II kvartal 2023

Vahearuanne III kvartal 2023

Vahearuanne IV kvartal 2023 (lisatakse 2024)

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2023 (lisatakse 2024)

Aruanne ajutiselt turukõlbmatutena käsitatavate riskide kindlustamise kohta 2023 (lisatakse 2024)

Jooksev aruandlus

AS KredEx Krediidikindlustus jooksev aruandlus asub aadressil saldo.rtk.ee -> Aruanded. Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada tehingupartneri kood 012434 ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood. Aruandlust uuendatakse kvartaalselt kumulatiivselt aruandeperioodile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.