Reports (in Estonian)

2023

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2023 (lisatakse 2024)

Vandeaudiitori aruanne 2023 (lisatakse 2024)

Nõukogu aruanne 2023. a majandusaasta kohta (lisatakse 2024)

Vahearuanne I kvartal 2023

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2023

Aruanne ajutiselt turukõlbmatutena käsitatavate riskide kindlustamise kohta 2023 (lisatakse 2024)

Jooksev aruandlus

AS KredEx Krediidikindlustus jooksev aruandlus asub aadressil saldo.rtk.ee -> Aruanded. Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada tehingupartneri kood 012434 ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood. Aruandlust uuendatakse kvartaalselt kumulatiivselt aruandeperioodile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.