Reports (in Estonian)

2024

Vahearuanne I kvartal 2024

Vahearuanne II kvartal 2024

Vahearuanne III kvartal 2024

Vahearuanne IV kvartal 2024

AS KredEx Krediidikindlustus aastaaruanne 2024 (lisatakse 2025)

Vandeaudiitori aruanne 2024 (lisatakse 2025)

Nõukogu aruanne 2024. a majandusaasta kohta (lisatakse 2025)

Solventsuse ja finantsseisundi aruanne 2024 (lisatakse 2025)

Aruanne ajutiselt turukõlbmatutena käsitatavate riskide kindlustamise kohta 2024 (lisatakse 2025)

Jooksev aruandlus

AS KredEx Krediidikindlustus jooksev aruandlus asub aadressil saldo.rtk.ee -> Aruanded. Aruannete vaatamiseks tuleb veebilehele sisestada tehingupartneri kood 012434 ja seejärel valida soovitud aruandlusperiood. Aruandlust uuendatakse kvartaalselt kumulatiivselt aruandeperioodile järgneva kuu viimaseks kuupäevaks.