Töökuulutused

Hetkel vabu töökohti ei ole.

Töötamine KredEx Krediidikindlustuses

AS KredEx Krediidikindlustus asutati 2009. aasta lõpus. Asume Ülemiste linnakus Alma Tominga majas, kus jagame kontorit ja teeme tihedat koostööd EAS ja KredEx ühendasutusega.

Meie edu aluseks on ühiseid väärtusi kandvad lojaalsed ja pühendunud töötajad. Meie meeskonna mitu liiget on töötanud ettevõttes selle algusaegadest.

Senised töötajate rahulolu-uuringud kinnitavad, et põhilised motivaatorid KredEx Krediidikindlustuses töötada on head suhted meeskonnas, töötasu ning huvitav ja vaheldusrikas töö.

Väärtustame pikaajalisi töösuhteid, mis aitavad tagada klientide rahulolu, ettevõtte eesmärkide saavutamise ja organisatsiooni järjepidevuse.

Toetame oma meeskonnaliikmete professionaalset ja isiksuse arengut, pakkudes neile mitmekülgseid koolitusi ning võimalusi rahvusvaheliseks suhtluseks ja kogemuste vahetamiseks teiste riikide organisatsioonidega. Meie töötajatel on tervist säästvad ja tulemuste saavutamist soodustavad töökeskkonnatingimused. Me maksame ametikohale ja panusele vastavat ning finantsvaldkonnas konkurentsivõimelist tasu. Oleme eeltoodud põhimõtteid arvestades kujundanud töötajatele pakutava lisahüvede paketi.

Professionaalse panuse kõrval peame tähtsaks meeskonda liitvaid traditsioone.

Meie väärtused

  • Asjatundlikkus – oleme asjatundlikud ja koostöövalmid krediidikindlustuslahenduste pakkumisel, arendamisel ja mistahes muude tööülesannete täitmisel. Teeninduse kõrge professionaalne tase ja oskuslik turundustöö tagab meie klientide ja partnerite rahulolu. Peame oluliseks pidevat enesearendamist ja professionaalsuse kasvu.

  • Usaldusväärsus – täidame oma lubadused, oleme täpsed ja operatiivsed ning teeme otsuseid objektiivselt. Järgime tähtaegu ja konfidentsiaalsusnõudeid. Julgeme tunnistada oma vigu.

  • Avatus – oleme avatud uutele ideedele ja ausale tagasisidele, mõistame huvirühmade ootusi ja vajadusi. Meie tegevuspõhimõtted ja otsuste alused on selged ja läbipaistvad. Peame tähtsaks oma sihtgruppide ja laiema avalikkuse informeerimist oma tegevuse tulemustest.

  • Innovaatilisus – suudame leida ja pakkuda välja tõhusaid lahendusi krediidiriskide maandamiseks, peame sammu ettevõtluskeskkonna arenguga ning ühendades eri riikide, tegevusalade ja organisatsioonide parimad oskused, kogemused ja ressursid.

KredEx pälvis 2021. aastal võrdse palgamaksja tiitli.

Karjäärilood

Ave Sullin

juhtivanalüütik

Liitusin KredEx Krediidikindlustuse meeskonnaga 2010. aastal vahetult peale kindlustusseltsi loomist. Olen aastate käigus saanud aidata kaasa noore kindlustusseltsi kasvamisele Eesti ettevõtete oluliseks nõuandjaks ja partneriks krediidiriskide maandamisel.

Krediidianalüütiku tööpõld on sama rahvusvaheline ja mitmekülgne kui meie ettevõtjate ekspordipartnerite valik üle maailma. Minu töö võimaldab anda panuse Eesti ettevõtete edulugudesse, aidates neil lüüa julgemalt läbi tihedas rahvusvahelises konkurentsis. Lisaks analüütikutööle olen saanud oma teadmisi ettevõtjatele edasi anda koolitajana, tutvustades finantsanalüüsi erinevaid tahke.

Mõnus töökeskkond, toredad kolleegid ja võimalus töötada koos valdkonna rahvusvaheliste tipptegijatega on olnud arendav ning pakkunud rahuldust.

Raina Toomvap

finantsjuht

Olen töötanud KredExis üle kümne aasta. Alustasin KredExi finantsosakonna raamatupidajana, kus igapäevase raamatupidamistöö kõrval haldasin ettevõtlusvaldkonna käendustaotluste ja lepingute andmebaasi.

Koos KredExi sidusettevõtte AS KredEx Krediidikindlustus loomisega 2009. aastal muutus finantsosakonna töökorraldus: mulle lisandusid uued tööülesanded ja edaspidi jäid minu tegemised üksnes raamatupidamisvaldkonda. Töö muutus huvitavamaks ning vaheldus- ja vastutusrikkamaks, sest juurde tuli uusi valdkondi, mis nõudsid enesetäiendamist. Alates 2022. aastast olen AS KredEx Krediidikindlustuse finantsjuht.

KredEx Krediidikindlustuses töötamine on mulle motiveeriv, sest nii meie enda kui ka EAS ja KredEx ühendasutuse järjepidev areng, millega oleme tihedalt seotud,  toob pidevalt kaasa uusi proovikive, mis panevad mind õppima ja omandama uusi oskusi. Nüüdisaegne töökeskkond, osakondade suurepärane koostöö ja toredad kolleegid muudavad igapäevatöö meeldivaks.