Avaleht2024-02-15T15:14:56+02:00
0 miljonit
hüvitatud kahjusid
0 riigis
kindlustatud eksporti
0 miljardit
kindlustatud käivet

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus on 2009. aastal sihtasutuse KredEx ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühiselt loodud kindlustusselts, mille eesmärk on aidata Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seonduvaid krediidiriske. Meie missioon on suurendada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja ekspordipotentsiaali, pakkudes selleks krediidiriske maandavaid teenuseid.

Aitame Eesti ettevõtetel:
  • maandada müügiga seonduvaid krediidiriske;

  • suurendada nende teadlikkust krediidiriskijuhtimisest;

  • parandada nende finantsstabiilsust ja

  • toetada nende rahvusvaheliste kaubandussuhete arengut ning rahastamisvõimalusi.

Kuidas saame aidata Sinu ettevõtet?
  • Tagame kindlustunde ostja makseraskuste korral;

  • toetame müüki välisturgudel;

  • soodustame müügimahu ja konkurentsivõime kasvu;

  • aitame tunda klienti ja teadvustada tema makseriske;

  • krediidikindlustus on sobiv täiendav tagatis faktooringu- ja laenutoodetele.

Uudised

Go to Top