Case Study: Pakkimisliin kaugele Hispaaniasse

Teenus: tarnijakrediidi kindlustus koos ekspordilaenuga

AS EESTI ASI on ettevõte, mis toodab pakkeliini seadmeid. Ettevõte on haaranud viimastel aastatel turgu ja suurkliente nii USA-s kui Euroopas. Samas usub ettevõte, et ambitsioonikal eksportijal tuleb ostjatele erinevaid lahendusi pakkuda, et ka enda äri kasvatada.

AS EESTI ASI seadmed on seda tüüpi toodang, mille puhul ostja võib vajada pikka maksetähtaega. Nii oli, kui nende juurde tuli ostusooviga Hispaania ettevõte. Ettevõtte ärimudel oli positiivne ja nende ettevõtmises nähti rohkelt potentsiaali, kuid asjade kokkulangemisel ei õnnestud firmal kaasata koduturult laienemiseks piisavalt raha. AS EESTI ASI lahendas ostja rahastamise mure Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse abiga.

AS KredEx Krediidikindlustus ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA koostöös pakuvad Eesti eksportijatele lahendust, mis võimaldab pakkuda välisostjale oma teenuse või kauba koos finantseeringuga. Pikk maksetähtaeg võib olla ostjale oluline kriteerium ostuotsuse langetamisel, eriti kui kaup või teenus maksab palju ja finantseerimiseks on mõistlik võtta finantseering, nt. masinad, seadmed, laevad, ehitised, IT-lahendused.

Ostja ostusoov

Ostjale rahastamise võimaldamiseks tegi AS EESTI ASI ekspordilaenu taotluse Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA-le. EESTI ASI AS soov oli müüa pakkimisliin maksumusega 200 000 eurot Hispaaniasse. Ostja soovis rahastamist 5 aasta peale.

Ostja ja müüja pidid arvestama rahvusvaheliste nõuetega (OECD) oma ostu-müügi tehingu tingimuste kokkuleppimisel:

 • maksetähtaeg kuni 15 aastat, kuid mitte pikem kui pakkimisliini kasulik eluiga;

 • tehingu eest vähemalt 15% ettemaks;

 • tagasimaksegraafik: võrdsed põhiosamaksed, vähemalt 1 osamakset aastas;

 • vähemalt 1 intressimakse aastas.

Ostja esitas enda poolt finantsandmed ja rahavoogude prognoosi.

Pakkumine

Pakkumise tegemiseks analüüsis AS KredEx Krediidikindlustus ostja finantsvõimekust ning leidis, et ostja taust on usaldusväärne ning ettevõte suudab viie aasta jooksul võetud kohustused täita. Võttes arvesse ostja finantsvõimekust, tema asukoha riiki ning maksetähtaega oli AS KredEx Krediidikindlustus valmis kindlustama ostja makseriski ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA pakkuma rahastuse.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA koostöös AS KredEx Krediidikindlustusega tegi AS-le EESTI ASI ja tema OSTJALE järgmise pakkumise:

 • Eksporditehing: pakkimisliin

 • Eksporditehingu maksumus: 200 000 eurot

 • 15% ettemaks kauba eest: 30 000 eurot

 • Krediidi summa ostjale: 170 000 eurot (85% 200 000 eurost)

 • Laen müüjale: 161 500 eurot (95% 170 000 eurost)

 • Krediidiperiood: 5 aastat (igakuised põhiosa maksed summas 2833 eurot)

 • AS KredEx Krediidikindlustuse pakkumine: kindlustatakse 95% krediidi summast, hinnaga 7 % tehingult ehk 11 900 eurot (tasumine enne tarnimist, võimalik tasuda koos laenuga)

 • Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA finantseerimise pakkumine: 2,8% p.a.

Samm-sammult tehinguni
 • 1

  EESTI ASI AS tegi Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA-le ekspordilaenu taotluse.

 • 2
  EESTI ASI AS ja tema OSTJA sõlmisid ostu-müügilepingu, mille järgi ostja kohustus EESTI ASI AS-le tasuma 15% ehk 30 000 eurot ettemaksuna enne tootmise alustamist ning peale kauba tarnet, 5 aasta jooksul, ülejäänud 181 900 eurot (tasumata osa + kindlustusmakse) maksegraafiku alusel.
 • 3
  EESTI ASI AS ja AS KredEx Krediidikindlustus sõlmisid kindlustuslepingu, millega kindlustati ostja maksejõuetuse risk 95% kattega, kindlustuslepingusse pandi soodustatud isikuks Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA kui tehingu rahastaja.
 • 4
  EESTI ASI AS ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA sõlmisid 85% osale tehingust laenulepingu, mille alusel EESTI ASI AS sai 95% osas tasu oma kauba eest kätte, kui kaup tarnitud. Ülejäänud 5% nõustus EESTI ASI AS samuti 5 aasta jooksul ootama.
 • 5
  EESTI ASI AS, Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA ja OSTJA sõlmisid kolmepoolse nõuete loovutamise lepingu, mille alusel ostja kohustus tasuma ekspordilepinguga kokkulepitud makseid otse Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA-le. Ostja tasub maksegraafiku alusel iga kuu laenupõhiosa maksed, millest 5% saab EESTI ASI AS, mille osas võttis ise riski.