WTO ministrite 19. detsembril 2015. aastal vastu võetud otsuse (WT/MIN(15)/45 — WT/L/980, kättesaadav: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm) kohaselt ei tohi põllumajandussaaduste Euroopa Liitu mitte kuuluvatesse sihtriikidesse eksportimise korral ostjale võimaldatav maksimaalne maksetähtaeg ületada 18 kuud.

Põllumajandussaaduste all mõeldakse WTO Põllumajanduslepingu (kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/79285) Lisas 1 nimetatud tooteid.