22. mail korraldas KredEx Krediidikindlustus koostöös Ettevõtlus ja Innovatsiooni Sihtasutusega (EIS) veebiseminari Masinatööstuse Liidu liikmetele, kus käsitleti nii krediidikindlustuse lahendusi kui ka laenude ja käenduste võimalusi.

Ettevõtjatele tutvustati tänaseid EIS-i poolt pakutavaid teenuseid, mida ettevõtjad saavad kasutada läbi kommertspankade, ning vaadati üle, kuidas laenude ja käenduste taotlemine praktikas käib.

Kohtumisel tõdeti, et krediidikindlustus ei ole üksnes riski maandamise element, vaid aitab ettevõtetel kasvatada ka müügimahte, seda eelkõige olukorras, kus alustatakse eksportimist uuele turule.

Vaadati ka eelmise aasta maksehäirete ja kahjude numbreid, mis ilmestavad selgelt, et riskide maandamisega tasub tegeleda, sest üks suurem kahju (eelmisel aastal jäid suurimad kahjud suurusjärku 200 000 eurot) võib ettevõtjat negatiivselt mõjutada veel palju aastaid.

Kuna masinatööstuse sektori ettevõtete hulgas on ka kestvus- ja kapitalikaupade tootjaid, siis pöörati seminaril eraldi tähelepanu pikaajalisele ekspordi krediidikindlustusele, mille puhul on võimalik ostjale pakkuda maksetähtaega alates kahest aastast. See annab ettevõtjale võimaluse vaadata turgudel suuremaid projekte.

Enamasti vajavad ettevõtjad nii pika perioodi puhul muidugi ka finantseeringut. Siin on lahenduseks kindlustus kombineerituna EIS-i poolt pakutava ekspordilaenuga. Juba ostjaga läbirääkimistesse asudes saab seda ühe rahastamisvõimalusena edukalt välja pakkuda.